คอนเสิร์ต ธนาคารกสิกรไทย

IMG_6781.JPG p1.jpg s1.jpg

s3.jpg s4.jpg