งานกิจกรรมทางการตลาด บริษัท AIS

asww

งานกิจกรรมครั้งนี้ใช้พื้นที่โรงภาพยนตร์ ขนาด 300 ที่นั่ง ในการจัดงาน 

20120126_123135.jpg 20120126_123524.jpg 20120126_123837.jpg

20120126_124422.jpg 20120126_135920.jpg 20120126_140513.jpg