นิทรรศการ โครงการตามพระราขดำริ จากน้ำมันปาล์มสู่ไบโอดีเซล

sww11

วันที่ 30 - 31 กรกฏาคม 2554

บริเวณ infinicity hall  ชั้น 5 ณ สยามพารากอน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้จัดงาน นิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน ในหัวข้อ "โครงการตามพระราชดำริ จากน้ำมันปาล์มสู่ไบโอดีเซล" ในวันที่ 30 - 31 กรกฏาคม 2554 ณ ลานอินฟินิท ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและคุณพงษ์ศักดิ์ พรหมกร วิศวกรสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ